Welsh Baby Names

Origins

We’ve compiled a list of the most popular, modern, and unique Welsh baby names. From Aeron to Yale, this list has everything you need to choose the perfect Welsh baby name.

Adda

Adeon

Aeron

Aeronwen

Afan

Alaw

Aled

Alys

Amaethon

Andras

Aneira

Aneirin

Anwen

Arawn

Arianwyn

Arnallt

Arthen

Arwen

Arwyn

Avalon

Beca

Bedivere

Bethan

Bevan

Bleddyn

Bledri

Bowen

Branwen

Bryn

Brynmor

Brynn

Bryson

Cadell

Cadfael

Cadi

Cadoc

Cadog

Caerwyn

Caradoc

Carwyn

Carys

Catrin

Ceinwen

Celyn

Ceredigion

Ceri

Ceridwen

Cerys

Cledwyn

Coel

Collins

Cyfrin

Dafydd

Darren

Davis

Deian

Delwyn

Delyth

Derwen

Deryn

Dewin

Drest

Drustan

Drystan

Dylan

Edris

Edwards

Efa

Eilonwy

Eilwen

Eira

Eirian

Eiriana

Ellis

Eluned

Elwyn

Emlyn

Emrys

Emyr

Enid

Evan

Evanna

Ffion

Gareth

Gavin

Gawain

Gerallt

Gethin

Gladys

Glenda

Glyn

Gower

Guinevere

Gwen

Gwendoline

Gwendolyn

Gwenllian

Gwilym

Gwydion

Gwyneth

Gwythyr

Heddwyn

Heulfryn

Hywel

Iago

Iestyn

Ieuan

Ifor

Ioan

Iorwerth

Isolde

Islwyn

Kane

Kendrick

Llew

Llewellyn

Llion

Lloyd

Llywelyn

Lowri

Macsen

Maddox

Madoc

Mair

Mairwen

Martyn

Maxen

Megan

Meredith

Merlin 

Merrick

Morgan

Morgana

Morwenna

Muirgen

Nolwenn

Owain

Owen

Pawl

Pedr

Pellinore

Pierce

Pryderi

Reece

Reva

Rhian

Rhiannon

Rhisiart

Rhodri

Rhonda

Rhonwen

Rhoswen

Rhydderch

Rhydian

Romney

Rowena

Saren

Sayre 

Seren

Siân

Sulien

Taliesin

Teegan

Tomos

Trefor

Treva

Tristan

Trystan

Vaughan

Winifred

Winnie

Yale

Ynyr

Related:

  • Save

Get the Latest

Share via
Copy link
Powered by Social Snap